IP RangeOrganization
216.90.72.0/22 TURNKEY-INTERNET - Turnkey Internet Inc., US
209.240.96.0/19 TURNKEY-INTERNET - Turnkey Internet Inc., US